Народно читалище

„ДИМИТЪР ДИНЕВ"

Езикова школа

Школата предлага обучение по

  – английски език

  – интерактивно обучение по немски език


В езиковата школа при НЧ “Димитър Динев 1937” се приемат деца, навършили училищна възраст. Обучението е с продължителност от шест курса (един курс е една учебна година) и се провежда на групи.

Групите се състоят от между 6 и 12 деца.
Занятията се провеждат два пъти седмично по един астрономически час или два учебни часа в зависимост от числеността на групата.
Преподавател:
 – преподавател английски език: Росица Найденова