"От децата с любов"

На 15 05.2022 г. Арт - школа "Еленита" с ръководител Пенка Стоянова при Народно читалище "Димитър Динев 1937" гр. София се проведе изложба на детски рисунки  под надслов "От децата с любов" в Общински  културен институт Дом на културата "Красно село".

 

You are here Изобразително изкуство "От децата с любов"