Заповядайте отново

Заповядайте отново
в началото на есента,
майки, татковци елате,
доведете Вашите деца.
Тук при нас те ще се смеят,
ще рисуват и играят,
а английският език
ще научат и ще знаят.
„Многознайковци“ ще се наричат,
Ще лудуват и ще тичат,
а учителката ще се грижи от сърце
да е здраво, умно и добро всяко мъничко дете.
Елате при нас!

Звучи забавно, нали?

Обучение на децата в английската забавачка

Основната цел на ранното езиково обучение е да се възпита у децата любов към езика и да се провокира интерес към изучаването му.Това се извършва по примерна програма, която включва следните теми по месеци:

  1. От 15.09 – 31.10 – „ Моето тяло”
  2. От 01.11- 30.11 – „Моето семейство”
  3. От 01.12 – 31.12 – „Моят дом”
  4. От 01.01 – 31.01 – „Моето семейство”
  5. От 01.02 – 28.02 – „Плодове и зеленчуци”
  6. От 01.03 – 31.03 – „Домашни и диви животни”
  7. От 01.04 – 30.04 – „Думи означаващи действия, противоположности, природа, броене”
  8. От 01.05 – 31.05 – Затвърдяване на всичко изучено

Всяка основна тема се съпътства от две – три подтеми.
Заниманията се провеждат под игрова форма.
Децата научават много стихчета, римушки, песнички, рисуват , апликират, изработват оригами, моделират и др., като всички дейности са с тематична насоченост.
Учебните тетрадки, по който децата работят индивидуално са по една програма на Оксфорд център, която е съобразена с особеностите на децата от 3 до 5 годишна възраст.
Като краен резултат децата научават около 1000 думи и някои елементарни изрази.

You are here Английска забавачка