Народно читалище

Изобразително изкуство

АРТ Школа “Еленита” – изобразително изкуство за деца от 5 до 15 години, подготовка за кандидатстване след 7 клас за профилирани паралелки – живопис.

Преподавател – Пенка Стоянова.