Народно читалище

Тринадесети Национален Фестивал за народни хора „Хоро се вие, извива“
гр. София, 30.03.2019 г. начало 10.00 часа

Цел: Популяризиране и запазване на българският танцов фолклор! Популяризиране и запазване на балканският танцов фолклор!

Общи условия:

 1. Право на участие имат всички танцови групи и клубове, изучаващи народни хора.
 2. Участниците да са любители над 18г.
 3. Не се изисква участниците да са облечени във фолклорни костюми, но трябва да си носят удобни обувки, без токчета.
 4. Групите заплащат такса в размер на 10.00 лв. на участник.

Регламент за участие

Първи етап:
Всяка група изпълнява две хора. Едното от тях да бъде от съответния регион (етнографска област) на групата. Изпълненията да не надвишават 6 мин.

Втори етап:

БАЛКАНСКО хоро (Румъния, Сърбия, Албания, Македония, Гърция, Турция) – участието с балканско хоро е по желание. Оценяването ще бъде отделно от първия етап. Изпълнението да не надвишава 3 мин.

Музикалният съпровод  да бъде на CD или флаш.

Специално за всички  участници във фестивала и техните ръководители ще предоставим възможност да разучите балкански хора, поднесени от гост хореографи.

Критерии за оценяване:

 1. Стил и характер на хората.
 2. Автентичност на хората.
 3. Душевност и атрактивност при изпълнение на хората.
 4. Масовостта не влияе при оценяване от страна на журито.
 5. Хореографски разработки и композиции няма да бъдат поощрявани.

Награден фонд

 1. Грамоти, плакети и парични награди за премираните групи на първите три места за автентично БЪЛГАРСКО народно хоро.
 2. Грамоти и плакети: за най- автентична,  най-стилна, най-атрактивна група, Награда на Председателя на НЧ „Димитър Динев1937”.
 3. Грамоти и плакети  за  групите на първите три места за автентично БАЛКАНСКО народно хоро.

Жури

Професионално жури, работи по горепосочените критерии.
Журито заседава  след края на изпълнението на последната група и обявява класирането.
Класирането не подлежи на обжалване. След приключване на фестивалния ден, организаторите канят всички ръководители на среща – разговор с журито.

Заявка за участие

1. Заявки  за  участие  (по приложения образец) се  приемат  до 15.03.2019г. на e-mail: d_dinev34@abv.bg или в читалището.
В заявката задължително се посочват: населено място, организация, която представя групата; име на групата; ръководител; брой участници; репертоар по т.1 от регламента за участие.
2. Със заявката се внася 100%  такса участие по банков път или в брой в касата на читалището. В платежното нареждане, моля Ви, пишете името на групата. При неявяване на групата сумата не се възстановява.

Регистрация

Регистрацията се извършва 1 час преди началото на фестивала от ръководителите на групите, които теглят жребий за реда на явяване.


Организатори на тринадесети Национален Фестивал за народни хора „Хоро се вие, извива”

 НЧ „Димитър Динев 1937” адрес: бул. „П. Ю. Тодоров” №66,
тел.:  02 8590069, e – mail: d_dinev34@abv.bg
Ева Делинешева: 0898776347
Зоя Григорова:   0895417331

Място на провеждане

Образователно – спортен комплекс „Лозенец“.
Адрес: бул. „Никола Й. Вапцаров“ № 47.
Спортната зала се намира непосредствено до частно училище „Свети Георги“.
Най-новата и модерна спортна зала в гр. София, разполага със седящи места и съблекални.

https://www.bgmaps.com/link/A92EC9476640D7EED51A90A122545A5B