„ЗЛАТЕН ПЕЧАТ” за ЕВРОПЕЙСКИ МЕНИДЖМЪНТ В КУЛТУРАТА

НЧ „Димитър Динев1937” е Почетен член на „Съвета на европейската културна общност” и носител на Отличието „ЗЛАТЕН ПЕЧАТ” за ЕВРОПЕЙСКИ МЕНИДЖМЪНТ В КУЛТУРАТА.

Отличията се връчват на обществено признати представители на Българския научен, културен и бизнес елит и на български селища, които притежават уникално културно наследство. Отличията се присъждат от "Съвета на европейската научна и културна общност" и от "Съвета на европейската бизнес общност", които са Основни Департаменти в Неправителствената организация "Официално представителство на уникалните селища в Европа".

Отличието "ЗЛАТЕН ПЕЧАТ"за ЕВРОПЕЙСКИ МЕНИДЖМЪНТ В КУЛТУРАТА бе връчено на Председателя на Читалище "Димитър Динев 1937" Тодор Стефанов заедно с Почетната значка "ЗЛАТНА КНИГА" - изработена с 24 каратово злато в Монетния двор на България, с формата на отворена книга - за завоюван висок престиж и обществено признание и за принос към развитието на БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА.
С Печата могат да се подпечатват всички важни документи на Читалище "Димитър Динев 1937" " в кореспонденцията с Институциите в страната и с Европейските страни.
Институциите, носители на Отличието "ЗЛАТЕН ПЕЧАТ" за ЕВРОПЕЙСКИ МЕНИДЖМЪНТ В КУЛТУРАТА, които са Почетни членове на "Съвета на европейската научна и културна общност" се презентират в Международните институции и донори, в Културните ни Центрове и Търговските ни Представителства в Европейските столици и в градовете, притежаващи почетен Статут на Уникално европейско селище.

You are here Общи новини „ЗЛАТЕН ПЕЧАТ” за ЕВРОПЕЙСКИ МЕНИДЖМЪНТ В КУЛТУРАТА