„Ти и аз"...

Есента - с характер на лято, само първият ден на ноемврийския месец – дъждовен сякаш по народному: „По вода да върви" за празника на Будителите. И винаги нашето читалище - по традиция - празнуваме го с концерт. Тази година - с авторския моноспектакъл "Ти и аз" на Николай Кипчев.

Умно, мъдро, човечно, лирично, истинско. Романтично. Естествено, реално. Съвършено хармонично, обмислено, премерено.

А музиката и песни - апликация към чувствата ни в моноспектакъла за непреодоляната но не и непреодолима любов, за дирята от нея в човешката съдба - диря напомняща разронена, но вечна ивица бряг на ръба на море, което със силата си постоянно я руши, отнема от нея, но винаги е до нея. Така навярно и любовта оставя диря, променя човешката съдба, но е в нея и до нея, като не отнема със силата си диханието й за ново чувство, опитващо се да откопира предишното, но никога не може да бъде същото и в това е щастието, че няма съвършено еднакви любови.

Самият артист Н. Кипчев великолепно докосва чувствата, мислите и размислите ни с възхитителна игра - без никаква превзетост, с доверителност, без преиграване или напрегната нервност...
Като добронамерено-приятелска целувка от талант и сърдечност е този спектакъл на Николай Кипчев, усмихнал празника ни, събудил радостта ни, че не е оскъдяла културата ни от откровени таланти, пробудили и първия ден на ноември - нашия, българския Ден на народните будители!


 

You are here Общи новини „Ти и аз"...