Новата учебна година

Мили деца, уважаеми родители
откриваме новата учебна година на 16.09.2013г. от 14:00 часа в салона на читалището!

Завърти се раз, два, три,
Българско хорце тропни
учебната година с усмивка започни
след училище ела при нас,
запълни свободния си час
да танцуваш и рисуваш,
да пееш и се смееш,
на английски език се научи,
на пиано, китара и цигулка посвири.

You are here Общи новини Новата учебна година