ГРАФИК ЗА ЯВЯВАНЕ НА КОНКУРСА „МУЗИКА БЕЗ ГРАНИЦИ“

Първи тур:

  • 06.03.2015г. салона на читалище „Димитър Динев1937“
  • 09.00 до 10ч. ЧЕК за I и II възрастова група
  • 10ч. Начало на конкурса
  • 11.15ч. до 12.15ч. ЧЕК за трета и четвърта възрастова група
  • 12.30ч. Начало на конкурса

Втори тур:

  • 07.03.2015г. залата на Синдикален Дом на Транспортните работници (или кино Освобождение)
  • 09.00 до 10ч. ЧЕК за I и II възрастова група
  • 10ч. Начало на конкурса
  • 11.15ч. до 12.15ч. ЧЕК за трета и четвърта възрастова група
  • 12.30ч. Начало на конкурса

След приключване на конкурсния ден, ще бъде обявен часът за награждаването.

You are here Музика без граници ГРАФИК ЗА ЯВЯВАНЕ НА КОНКУРСА „МУЗИКА БЕЗ ГРАНИЦИ“